Thực tế, việc trả lời thông qua email sẽ rõ ràng hơn, hiệu quả hơn, có tính pháp lý cao hơn, và cho phép cả khách hàng và chúng tôi có thời gian suy nghĩ kỹ trước khi gửi. Chúng tôi sử dụng hệ thống Zendesk để giúp cho việc hỗ trợ khách hàng đạt hiệu quả cao nhất, không bị bỏ sót, và không phải nhắc lại khi chuyển kiến nghị lên cấp cao hơn. Khi thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ chủ động gọi điện thoại cho bạn theo số máy bạn đã đăng ký.

Ngoài ra, các thành viên sáng lập sàn hiện đang nằm rải rác tại nhiều quốc gia khác nhau nên việc liên lạc qua điện thoại sẽ khó khăn và không hiệu quả bằng email. Chúng tôi quyết định dồn hết việc Hỗ Trợ Khách Hàng chỉ qua email để có thể hoạt động hiệu quả nhất. Đây là một văn hoá liên lạc tốt mà rất nhiều công ty đang áp dụng trên thế giới. Mong bạn thông cảm!